Kvinner i går

Farmora mi er ei flott, sterk dame som jeg har hatt mange gode samtaler med gjennom livet. For ikke lenge siden ringte jeg henne etter en e-postlutvelksling jeg hadde hatt med en bekjent om kvinnesyn og bondekvinners innsats. I løpet av den samtalen kom vi inn på en 8. mars-tale Gomo holdt en gang på åttitallet. I helga fikk jeg lov til å skrive den av.  Den gir et bilde av kvinneliv som er langt fra det de fleste av oss kjenner i dag. Jeg er glad for å ha fått lov til å legge den ut.

Teksten er ført i en muntlig tone, hun kommenterte selv at den ikke er helt korrekt nynorsk. Jeg har valgt å beholde teksten slik hun skrev den. Slik får hennes tone prege teksten, den var jo i utgangspunktet skrevet for å høres, ikke leses.

Kvinner i går eg skal seie litt om.

Dette blir berre små glimt av det som eg har høyrt frå bestemor og mor, og av min eigne opplevingar. Eg har lyst til å sitere eit par vers til å byrja med, dei viser kor forskjellig synet har vore på kara og kvinnfolk. Det er skreve mye om menn og manndom, mindre om kvinnfolka, det som er sagt om dei er at dei skal vera fine og veike. Stefan Frich seier det slik: ”Dei seier at guten skal vera hard, og slipt liksom stålet blanke – det høyrer med til å vera kar, at kvass er både hug og tanke.” Men om gjenta heiter det: ”Dei seier at gjenta skal vera blid og fin og veik som en blome, i viljen mjuk, for meiningar fri, berre venta til friaran koma.” Og det er vel sikkert at gjennom oppdragelsen ha ryssa og vækjå vorte stimulert til å bli forskjellig. Eg kan berre sjå på min eigen oppvekst, eg måtte vera inne og hjelpe til med ryssan kunne vera ute og fri til å leike seg. Når det kom så langt som til utdanning, så va det først og fremst karane som skulle ha det, vi kvinnfolka skulle vel helst vente på å bli gift. Ha dykk forresten lagt merke til det uttrykket ”å bli gift”? Var det et kvinnfolk som ikkje var gift heitte det: ”Korleis er det at ho ikkje er vorte gift,” men var det ein kar så heitte det: ”Kvifor har ikkje han gifta seg?”

No går oss attende til bestemor si tid, og da er oss rundt århundreskiftet. No er det kome ut ei bok som heiter ”Først oppe – sist i seng” – ho er lagt ut her i dag – og der får ein et typisk bilde på korleis det var. Oss vet godt at alt arbeidet va tungvint både inne og i fjøset. Åt fjøset måtte dem ofte bera vatn òg, og at det var kvinnfolka sitt arbeid va det ingen tvil om. Mat og husstell var tungvint, for itt’ å tållå om klævasken, som foregjekk i uteeldhus, og mange va åt elvin og skylte kleda, vinter som sommar. At dem vart utslitt før tida var vel ikkje rart. Meste av kleda laga dei sjølv, dei spann, batt og vov. Har høyrt at dei gjerne skulle spinne ei snelle før dei gjekk i fjøset om morgonen, og gjerne ei om velden etter fjøstid. Så det var nok ingen fritidsproblemer den gongen.

Om sommaren måtte kvinnfolka vera med ute. Var det utmarkslått, så måtte dei sjølsagt opp først for å ha maten ferdig til karana kom opp. Når karane reiste for å slå måtte kvinnfolka først i fjøset og så skunde seg etter for å breie graset, og det var ingen lett jobb. Mot kvelden var det å skunde seg heim for å laga mat, og så ta fjøset etterpå, og da var karane fri. Så spør om kven som har vore dei sterke? Om bestemor var det sagt at om sommaren måtte ho ta med seg ungane og oppvasken utpå garden så karane fekk kvile. Middagskvil var nok ikkje for kvinnfolk. Som ein skjønar så var det ingor hjelp å få av karane inne, dei kunne tvert i mot ikkje skjenke seg så godt som ein kopp kaffe sjølv. (Slike har vel funnest heilt opp til vår tid, i alle fall i min generasjon.) Kvinnfolka ha heller ikkje pengar sjølv, det er sagt dei måtte tigge til seg ein 10-øring når dei skulle på kvinneforening. Karane har forresten gjennom all tida villa gjort narr av dette med kvinneforening. Men på trass av det må ein vel kunne seie at det var kvinnfolka som gjennom Oppdal Sykepleieforening bygde den første sjukeheimen i 1915. Det var karane som var formenn, kvinnfolka arbeidde, laga til basarer og fekk in pengar. Slik har det vore sian òg, og har det ikkje vore for den innsatsen som kvinnfolka her har gjort så har vi vel ikkje havt Oppdal Helsesenter i dag. Eg vil få nemne at Oppdal Sykepleieforening fylte 80 år før det kom ein kvinnelig formann (det var eg). Det tyder vel på at det har vore ein generasjon kvinnfolk som har havt lite tru på seg sjølv, det gamle uttrykket om at ”kvinner skal tie i forsamlingar” har kanskje sitte i.

Forholdet millom kar- og kvinnfolkarbeid forandra seg lite før siste krig. Ei ungkone som kom på ein gard i 20-årom fekk overta stellet av gamle og sjuke i tillegg til mange ungar og alt det andre arbeidet, og enda få kritikk om ikkej alle sengjin va oppreidd ein dag. Og ein må ikkje tru at karane kunne ta seg av ungane, dei sa berre at det gjekk ikkje an å vera banfost når ein skulle arbeide. Tenk det! (Det var det far min som sa.) Attende til dette med fjøsarbeidet  Det var kvinnfolkarbeid fram til siste krig eller kanskje te etter krigen au. Men etter kvart som karane tok te i fjøset så kom mekaniseringa au.

Eg vil nemne ei kjerring med ti born, ho måtte ta sin tørn i fjøset ho òg. Ikkje nok med det, men dei dagane det skulle kinnast smør, var ho oppe og kinna ei vending før ho gikk i fjøset. Og at ho var sist i seng er vel ikkje vanskeleg å tenkje seg, det va mangt et klæplagg som skulle sjåast etter med vask og reparasjon. Og ho hadde inga maskine, måtte vel helst bera vatnet både inn og ut. Mannen som la seg i rett tid kunne ikkje ein gong hjelpe ein unge som trong oppatt, da ropa han på kjerringa. Men der som andre stader vart fjøsarbeidet karabeid da mjølkmaskina kom.

Eg var sjølv budeie på ein par plassar under krigen. På den eine plassen var det fire småe ungar, men inga karhjelp å få korkje ute eller inne. Da var det kome så langt at budeia skulle ha ei frihelg i blant, men mannen kunne ikkje mjølke, så eg måtte vera i fjøset sundagsmorgonen, og da vart frihelga kort. På den andre plassen var vi berre vaksne, men større fjøs. Der var det tri vaksne karar, men ingen hjelpte til i fjøset. I ei vasslaus periode var det budeia som bar inn vatnet.

Litt om helg og helgaarbeid. Det var vanleg at karane gjekk åt kvarandre om søndagane, det var veldig triveleg og sosialt det, men kjerringan var da heime kvar hjå seg og laga mat. Kanskje la dei litt ekstra arbeid i maten nettopp den dagen. Det med å gang åt kvarandre kom mer og mer bort, men at kjerringa va heime og laga mat med mannen var ute på tur, det ha hange ti langt inn i min generasjon. Men eg vil seie det at den generasjonen som eg ha levd med ha opplevd store forandrengå. Eg glømme ikkje tå da eg fekk den første vaskemaskina i 1951, da sa nabokona at ”dei skal ikkje gjera noko kjerringane lenger no”. Til slutt vil eg lesa to små stykker, det eine går på undervurdering av det arbeidet som er gjort heime. Det var ikkje rekna med at ein hadde arbeid før ein tok seg jobb ute. Ein var berre ”hjemmeværende”, og til og med skrive som ”forsørgelsesbyrde” i sjølmeldinga til likninga. Ofte har ein hørt: ”Har du noko arbeid du?” om ein har aldri så mye heime, det er ikkje rekna med.

Heilt til slutt vil eg stille eit spørsmål:
Kva for er det så få kvinnfolk i ledende stillinger enda i dag?

Dagny Skorem

Reklamer

2 kommentarer

Filed under Skriblerier

2 responses to “Kvinner i går

  1. pernilla

    jeg leser med en tåre i øyekroken og stor takknemlighet. Stor beundring og takknemlighet til de sterke flotte kvinnene som har gått før meg, og banet vei for at jeg i dag kan ha barn i barnehage samtidig som jeg tar en lengre kostbar utdannelse, med en mann som tar sin del av hjemmearbeidet like selvfølgelig som han har en jobb utenfor for å tjene penger til vårt felles liv. Hils din bestemor og takk henne fra meg. Hun og alle andre sterke, frilynte kvinner som tok og tar blandet fra munnen, og forteller om virkeligheten slik den var og er.

    Hilsen Pernilla, 84-modell som fremdeles driver kvinnesaksarbeid.

  2. Tilbaketråkk: Fire anbefalinger (og et bilde) den åttende mars | På en hvit hest

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s